Notatki techniczne

Linki

Liny stalowe dzielą się przez wzgląd na swoją budowe na liny jednozwite oraz wielokrotnie zwite

Lina stalowa składa się z jednego lub wielu warstw drutów oplatających rdzeń po linii śrubowej. Liny nadają się m.in. jako elementy napinające i ustalające.

Lina spleciona zbudowana jest z jednej lub wielu warstw linek. Linki tworzą linię śrubową wzdłuż rdzenia. Rdzeń może być wykonany z tworzywa sztucznego lub stali. Liny splecione znajdują zastosowanie szczególnie w aplikacjach gdzie występują obciążenia dynamiczne i mechaniczne.

Spiral wire Rope

Linka spiralna

Standed Rope

Linka

Konstrukcja linki

Linki spiralne i splotki są opisane następująco:
(ilość splotek) x (ilość pojedynczych drutów na splotkę)

Spiral wire Rope

Linka spiralna 1 x 19

Standed Rope

Splotka z rdzeniem stalowym 6 x 7 - WSC

Standed Rope Fiber core

Splotka z rdzeniem sztucznym 6 x 7 - FC

Spiral Wire Rope with strand rope

Splotka z rdzeniem stalowym 6 x 7 - WSC

Opis np.. 6 x 7 - WSC oznacza splotkę zbudowaną z 6 linek. Każda z 6 linek skłąda się z 7 drutów i 1 rdzenia. Łącznie 49 drutów.

Kierunek zwoju

Kierunek nawinięcia liny wskazuje na kierunek zewnętrznych warstw lin wobec rdzenia. Liny stalowe są prawo i lewoskrętne. Standardowo, gdy nie podano inaczej, stosowane są liny zwite prawoskrętne.

ordinary_lay_right_EN

Linka prawa przeciwzwita, oznaczenie EN "sZ"

ordinary_lay_left_EN

Linka lewa przeciwzwita, oznaczenie EN "zS"

Zmiana kierunku siły

Zastosowanie się do poniższych średnic rolek gwarantują optymalną trwałość splotek linkowych. Linki spiralne przeznaczone są do pracy z obciążeniami liniowymi.

Zalecana minimalna średnice rolki:

Konstrukcja linki Rolki - Ø
1x19 Nie nadaje się
6x7 WSC 42 x Seil Ø
6x19 WSC 25 x Seil Ø
Rope deflection

Wydłużenie

Rozróżniamy 2 rodzaje wydłużenia: wynijkające z materiału i konstrukcji.

Wydłużenie materiału
Drut podczas na skutek przyłożonego obciążenia wydłuża się sprężyście a po odciążeniu powraca do swojego pierwotnego kształtu. Po przekroczeniu granicy plastyczności, drut po odciążeniu pozostaje w stanie odkształconym, co szczególnie przy naprężeniach mechanicznych może prowadzić do zerwania drutu.

Wydłużenie konstrukcyjne
Podczas plecenia lin z drutów powstają pomiędzy nimi puste przestrzenie, które zamykają się na skutek pierwszych obciążeń. W wyniku tego zjawiska, zależnie od konstrukcji liny, następuje mniejsze bądź większe wydłużenie liny.

Otulina

W aplikacjach, w których liny prowadzone będą przez rolki lub będą zginane cyklicznie, zastosowane powinny zostać konstrukcje w otulinie. Otulina chroni linę przed wpływem zaniczyszczeń zewnętrznych jak również pozwala zachować środek smarny wewnątrz zwojów. Smar redukuje zużycie pojedynczych drutów wydłużając trwałość liny aż do 50%. Standardowo stosujemy otuliny z poliamidu w kolorze czarnym lub bezbarwne. Możliwe jest też zastosowanie innego materiału i koloru.

Trwałość

Trwałość linki uzależniona jest głównie od następujących punktów:

  • Konstrukcja linki
  • Średnica rolki przy obciążeniach nieliniowych
  • Otulina
  • Procentowe obciążenie względem minimalnej siły zrywającej
  • Smarowanie linki

Celem sprecyzowania trwałości, oferujemy Państwu przeprowadzenie badania cyklicznego, jak również zastosowanie naszych innowacyjnych cięgien ciągnąco-pchających i Bowdena OPALTECH.